Informasjon

Ivar Rødal

  • 20.03.1937 - 18.07.2023

Til minne vår kjære mann, far, farfar og morfar

Vi er takknemlig som har hatt deg i vårt liv. Du var god, raus, kunnskapsfull og hjelpsom, Du var glad i mennesker og dyr. Du var snill og alltid tilstede for oss alle. Dine fire barnebarn Petter, Jakob, Ulrik og Lauritz var du veldig glad i. Du var en god mann for mor, Vi vil savne deg stort, men du vil alltid være med oss i våre hjerter.

Annonser for Ivar Rødal

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Bergens Tidende
21-07-2023